MERCEDES  1228 PTE 3 VH  Rif : TD 65197  
 M.I.C. : 12/1999 
Tutti i nostri veicoli e materiali disponibili